Konkurs na minigranty na proofreading artykułów

Sekcja Socjologii Ciała PTS zaprasza do udziału w konkursie na minigrant na sprawdzenie artykułu naukowego z zakresu socjologii ciała pod względem poprawności językowej (proofreading).

Konkurs SSC PTS 2022

Artykuł powinien być przeznaczony do wydania w czasopiśmie naukowym znajdującym się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym na dzień składania wniosku o dofinansowanie artykułu, któremu przypisano co najmniej 70 punktów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października 2022 roku.

Szczegóły znajdują się w regulaminie: