SEKCJA SOCJOLOGII CIAŁA PTS

Godło Polski
SEKCJA SOCJOLOGII CIAŁA PTS

O SEKCJI

Sekcja Socjologii Ciała Polskiego Towarzystwa Socjologicznego została powołana przez Zarząd Główny PTS w maju 2019 roku. We wrześniu tego samego roku, podczas XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu, odbyło się spotkanie założycielsko-wyborcze, na którym wyłoniono Zarząd Sekcji. Od tego czasu Sekcja działa realizując zainteresowania naukowe swoich członków i sympatyków, m.in. poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń badawczych w ramach Wirtualnych Seminariów Socjologii Ciała, konferencji i spotkań online.

Socjologia ciała, mimo iż jest jedną z młodszych subdyscyplin socjologii, na przestrzeni ostatnich kilku dekad rozwija się dynamicznie oraz w coraz bardziej widoczny sposób wkracza do głównego nurtu zainteresowań socjologicznych. Od ponad dekady zyskuje na znaczeniu również na gruncie polskiej socjologii. Świadczy o tym rosnąca liczba publikacji, numerów tematycznych czasopism, prowadzonych badań, konferencji czy grup tematycznych. Coraz więcej badaczy i badaczek jest zainteresowanych społecznymi aspektami funkcjonowania ludzkiego ciała.

Celem Sekcji Socjologii Ciała jest przyczynienie się do wzmocnienia naukowej tożsamości tej subdyscypliny w Polsce oraz umożliwianie jej efektywnego rozwoju. Aby to osiągnąć Sekcja działa na następujących polach:

  • propagowania wiedzy naukowej z zakresu socjologii ciała;
  • współpracy z sekcjami Towarzystwa, które zajmują się pokrewnymi subdyscyplinami (socjologią zdrowia i medycyny, socjologią choroby, socjologią niepełnosprawności, socjologią płci);
  • prowadzenia seminariów badawczych, uobecniających problematykę ciała w badaniach socjologicznych;
  • przygotowywania publikacji, które umożliwią szeroką recepcję socjologii ciała;
  • organizowania sesji tematycznych na konferencjach socjologicznych;
  • integrowania środowiska i wymiany doświadczeń metodologicznych oraz empirycznych,
  • popularyzacji prac badawczych jej członków (z zakresu socjologii ciała i dziedzin pokrewnych);   
  • wypracowania standardów dotyczących przekazywania studentom wiedzy dydaktyki z zakresu socjologii ciała.

WYDARZENIA

Socjologia ciała i socjologia sportu – konferencja naukowa

Sekcja Socjologii Ciała, Sekcja Socjologii Sportu i Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Socjologii UŁ zapraszają do…

WIĘCEJ

WYDARZENIA

Wirtualne Seminarium Socjologii Ciała 3/2023

Na trzecim WSSC w 2023 roku dr Anna Wójtewicz i dr Beata Bielska z UMK przedstawią temat: "Doświadczanie grubego ciała. Refleksje teoretyczne i…

WIĘCEJ

WYDARZENIA

Wirtualne Seminarium Socjologii Ciała 2/2023

Podczas drugiego WSSC w 2023 roku dr hab. prof. UW Jacek Kochanowski przedstawi referat zatytułowany „Doświadczenie/doświadczanie ciała i cielesności…

WIĘCEJ

WYDARZENIA

Wirtualne Seminarium Socjologii Ciała 1/2023

Zapraszamy do udziału w pierwszym Wirtualnym Seminarium Socjologii Ciała w 2023 roku. Tym razem gościć będziemy mgr Katarzynę Mańkowską z UMK, która…

WIĘCEJ

WYDARZENIA

Wirtualne Seminarium Socjologii Ciała 2/22

9.12.2022/12:00 Społeczna kontrola nad ciałem- dr hab. Ewa Banaszak, dr Dominika Byczkowska-Owczarek

WIĘCEJ

WYDARZENIA

Konkurs na minigranty na proofreading artykułów

Sekcja Socjologii Ciała PTS zaprasza do udziału w konkursie na minigrant na sprawdzenie artykułu naukowego z zakresu socjologii ciała pod względem…

WIĘCEJ

WYDARZENIA

Wirtualne Seminarium Socjologii Ciała 1/22

22.04.2022/12:00 Metoda Feldenkraisa – teoria i praktyka pracy z ciałem-dr Katarzyna Salamon-Krakowska

WIĘCEJ

WYDARZENIA

Wirtualne Seminarium Socjologii Ciała

“Batutą i skalpelem. Praca poprzez ciało w zawodach wysokospecjalistycznych”

WIĘCEJ

WYDARZENIA

Konkurs na minigranty na proofreading artykułu

Sekcja Socjologii Ciała PTS zaprasza do udziału w konkursie na dwa minigranty na sprawdzenie artykułu naukowego z zakresu socjologii ciała pod…

WIĘCEJ

ZESPÓŁ

Dominika Byczkowska-Owczarek, dr, Uniwersytet Łódzki. Przewodnicząca Sekcji Socjologii Ciała PTS, aktywna badaczka i pasjonatka dydaktyki aktywnej. Główne zainteresowania badawcze: socjologia ciała, socjologia pracy, metodologia jakościowych badań społecznych, interakcjonizm symboliczny. Autorka książki “Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna” oraz współautorka monografii “Za drzwiami oddziału. Badania etnograficzne w szpitalu”.

Katarzyna Kowal, dr n. hum. w zakresie socjologii, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Do jej zainteresowań socjologicznych należą m.in. donacja i transplantacja narządów oraz zewnętrznych części ciała; doświadczanie ciała chorego, otyłego, niepełnosprawnego, zrekonstruowanego; choroby przewlekłe; rzadkie choroby genetyczne; uwarunkowania (nie)stosowania się do zaleceń lekarskich przez chorych ze schyłkową niewydolnością narządów. Autorka monografii „Między altruizmem a egoizmem. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przeszczepów rodzinnych” oraz ponad czterdziestu publikacji i kilkunastu projektów badawczych z obszaru socjologii zdrowia, choroby i medycyny oraz socjologii ciała.

Ewa Banaszak (dr hab.) –Instytut Socjologii UWr. Autorka i współautorka prac zajmujących się cielesnością. Badaczka jakościowa, którą w równej mierze co ciało i cielesność interesują ubranie codzienne (Wrocław Fashion Project), uczestnictwo w kulturze (Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016) i uczenie się społeczno-emocjonalne (Building social and emotional skills to BOOST mental health resilience in children and young people in Europe). Redaktorka naczelna czasopisma naukowego Fabrica Societatis.

Izabela Ślęzak, dr, Uniwersytet Łódzki. Główne zainteresowania badawcze to: metodologia jakościowych badań społecznych, symboliczny interakcjonizm, socjologia pracy i organizacji. Aktualnie prowadzi badania dotyczące piętna w pracy seksualnej. Autorka monografii „Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich”

Magdalena Wieczorkowska, dr, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny oraz Sekcji Socjologii Ciała PTS. Obecnie prowadzony projekt badawczy: “Psychospołeczne i zdrowotne skutki izolacji wśród osób 55+ wywołanej pandemią COVID-19”. Zainteresowania badawcze: Medykalizacja i farmaceutykalizacja społeczeństwa, socjologia starości i starzenia się, socjologia zdrowia i choroby, procesy komunikacji. Współautorka książki “Ciało, medycyna, sport w kontekstach kulturowych i społecznych”.

KONTAKT

W sprawach organizacyjnych:

dr Dominika Byczkowska-Owczarek
byczkowska.owczarek@uni.lodz.pl

Adres:
Katedra Socjologii Kultury,
Instytut Socjologii,
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. Nr 41/43
90-214 Łódź

Odwiedź nasz profil na Facebooku!