Socjologia ciała i socjologia sportu – konferencja naukowa

Miejsce wydarzenia: POW 3/5, 90-255 Łódź
Czas: 16 listopada 2023 (czwartek) - 17 listopada 2023 (piątek) All day

Sekcja Socjologii Ciała, Sekcja Socjologii Sportu i Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Socjologii UŁ zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Socjologia ciała i socjologia sportu. Stan badań i wzajemne inspiracje”, która odbędzie się 16-17 listopada 2023 r. w Łodzi, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja organizowana jest pod patronatem dziekana – prof. dr hab. Rafała Matery.

 

Program konferencji:

Dzień I – 16 listopada 2023 r.

8:30 Rejestracja uczestników konferencji

9:00 Uroczyste otwarcie konferencji

9:30 Wykład specjalny

 • dr hab. Honorata Jakubowska, prof. UAM – „Przełamując tabu. Menstruacja w profesjonalnym sporcie”

10:30 Sesja plenarna – refleksja teoretyczna cz. 1 (moderator: dr hab. Przemysław Nosal)

 • dr Jakub Ryszard Stempień, Uniwersytet Łódzki – „Przeciw socjologii reportażowej”
 • dr hab. Mariola Bieńko, prof. UW – „Cultural plastic i retoryka wyboru, czyli technologie ciała z perspektywy ekspertów chirurgii plastycznej”
 • dr Magdalena Wieczorkowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – „Ciało i medycyna – między holizmem a redukcjonizmem”

12:00 Przerwa

12:15 Sesja case study 1 (moderatorka: dr Sylwia Męcfal)

 • dr Katarzyna Kowal, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie – „Rekonstrukcja ciała a tożsamość biorcy w doświadczeniu transplantacji twarzy – studium empiryczne socjologii ciała”

13:00 Obiad

14:00 Sesja posterowa – lista wystąpień i uczestników sesji posterowej znajduje się poniżej (moderatorzy: dr Jakub Ryszard Stempień, mgr Piotr Chmielewski)

15:00 Sesja plenarna – refleksja teoretyczna cz. 2 (moderator: dr hab. Wojciech Woźniak, prof. UŁ)

 • dr Michał Jasny, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
  w Warszawie (współautorzy: Piotr Siuda i Dobrosław Mańkowski) – „Zastępowalność tradycyjnych sportów esportem podczas pandemii COVID-19”
 • dr Dobrosław Mańkowski, Uniwersytet Gdański – „Sport a kryzys klimatyczny”

16:00 Przerwa

16:15 Rozstrzygnięcie VI Edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepszą pracę dyplomową z subdyscypliny (przewodnicząca jury: dr Natalia Organista)

17:00 Wykład specjalny

 • dr hab. Wojciech Woźniak, prof. UŁ – „Sport i polityka wobec sportu w Finlandii. Od masowej rekreacji dla wszystkich po biznes jak każdy inny”

20:00 Spotkanie integracyjne – The Eclipse Inn, ul. Piotrkowska 80, Łódź

 

Dzień II – 17 listopada 2023 r.

8:30 Wykład specjalny

 • dr hab. Ewa Banaszak, prof. UWr – „Teoretyczne źródła pojęcia sprawowania kontroli społecznej nad ciałem”

9:30 Sesja plenarna – refleksja empiryczna cz. 1 (moderatorka: prof. dr hab. Kaja Kaźmierska)

 • dr hab. Michał Lenartowicz, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – „Dystynktywność praktyk konsumpcji sportowej Polaków”
 • dr Anna Wójtewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; (współautorzy: Alicja Jaskulska i Łukasz Lutomski-Juryłowicz) – „Konflikty dotyczące przynależności klasowej w przebiegu praktyk cielesnych mężczyzn do 35. roku życia”
 • dr Natalia Organista, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
  w Warszawie (współautor: Radosław Kossakowski) – „Między pułapką stereotypów a emancypacją. Konstruowanie fizyczności i kobiecości przez piłkarki nożne w Polsce”

10:45 Przerwa 

11:00 Sesja case study 2 (moderatorka: dr Natalia Organista)

 • mgr Karolina Kierońska-Olszewska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – „Postrzeganie własnego ciała przez kobiety uprawiające sport wyczynowy – założenia teoretyczne rozprawy doktorskiej”

11:45 Sesja plenarna – refleksja empiryczna cz. 2 (moderator: dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG)

 • dr hab. Przemysław Nosal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „Praktykując sportowe zakłady bukmacherskie. Co teoria praktyk może powiedzieć nowego o graniu?” 
 • dr hab. Barbara Bossak- Herbst, Uniwersytet Warszawski – „Twój karnawał, mój post. Ludzkie ciało w wyścigach konnych”
 • dr hab. Inga Kuźma, Uniwersytet Łódzki & Koalicja Łódź Różnorodności (współautorki: Katarzyna Deka, Eliza Gaust i Anna Raczkowska) – „Znaczenie cielesności w pracy aktywistycznej: od stresu przez wypalenie po rekreację”

13:00 Obiad

14:00 Sesja case study 3 (moderatorka: dr Dominika Byczkowska-Owczarek)

 • dr Wojciech Doliński, Uniwersytet Wrocławski (współautorzy: Krzysztof Pezdek i Agnieszka Zygmont) – „Ciało ujarzmione przez kulturę? Aktywność taneczna kobiet powyżej 65 roku życia w kontekście zdrowia, atrakcyjności i niezależności”

14:45 Sesja case study 4 (moderatorka: dr hab. Ewa Banaszak, prof. UWr)

 • dr Marta Duch-Dyngosz, Uniwersytet Jagielloński – „Żydowscy zawodnicy
  i zawodniczki w międzywojennym Krakowie oraz w wybranych mniejszych miejscowościach dawniej Galicji Zachodniej – między integracją a wykluczeniem”

15:30 Przerwa 

15:45 Sesja plenarna – refleksja metodologiczna (moderatorka: dr Katarzyna Kowal)

 • dr Dominika Byczkowska-Owczarek, Uniwersytet Łódzki – „Badacz jako ‘niekompetentny uczestnik’ badanego świata społecznego.”
 • mgr Karol Górski, Uniwersytet Warszawski – „Antropolog w parterze. O badaniach tego, co cielesne w klubie brazylijskiego jiu-jitsu”
 • dr Piotr Zwarycz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – „Kondycja vs. technologia – socjologiczna perspektywa ciała w sportach strzeleckich”

17:00 Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą prezentację w sesji posterowej
(jury w składzie: dr hab. Michał Lenartowicz, prof. AWF, dr hab. Ewa Banaszak prof UWr, dr Anna Wójtewicz)

17:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, 90-255 Łódź

budynek C, sala C-140

 

Wystąpienia i uczestnicy sesji posterowej:

 • dr hab. Ewa Malchrowicz-Mośko, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – „Styl życia kobiet z rakiem piersi
  w Polsce”
 • dr Konrad Burdyka – „Nieoczywisty obraz małego sportu w Polsce. Refleksja
  w oparciu o analizę rezultatów Programu KLUB”
 • dr Emilia Garncarek, Uniwersytet Łódzki – „Kobiece ciało jako przedmiot kontroli społecznej – o doświadczaniu ciała przez kobiety bezdzietne z wyboru”
 • dr Anna Gogojewicz, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – „Styl życia joginek w Polsce”
 • dr Emilia Kramkowska, Uniwersytet w Białymstoku – „Starzejące się ciało człowieka i jego interpretacje. Perspektywa przedstawicieli różnych pokoleń”
 • dr Agnieszka Maj, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie –
  „W drodze do wymarzonej sylwetki: możliwe socjologiczne interpretacje zjawiska profesjonalizacji diety”
 • mgr Maria Prokesz – „Przedstawienia Holokaustu w łyżwiarstwie figurowym: metodologia i wnioski”
 • mgr Dagmara Tarasiuk, Uniwersytet Łódzki – „Ciało doświadczane i ciało doświadczające. Praktyka hatha-jogi”
 • mgr Julia Witkowska, Uniwersytet Gdański – „Socjalizacja radykalna? Analiza procesu socjalizacji wtórnej w środowisku tenisa stołowego”
 • mgr Rafał Wysoczański-Minkowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu – „Ciało jako towar – koncepcja utowarowienia ciała w środowisku zawodowych piłkarzy”
 • lic. Paulina Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „Wizerunek parasportowców w polskich mediach na przykładzie Przeglądu Sportowego”
 • lic. Karolina Banaś, Collegium Civitas – „Dyskurs pięknego ciała a uprawianie sportu przez kobiety”

 

O konferencji

Sekcja Socjologii Ciała, jak i Sekcja Socjologii Sportu należą do najmłodszych sekcji specjalistycznych w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Powstały odpowiednio w 2019 i 2016 roku. Nie tylko jednak instytucjonalna młodość jest dla tych subdyscyplin wspólnym mianownikiem. Najistotniejsze jest bowiem, że przedmiot ich badań pozostaje zbliżony. Jest nim ciało, postrzegane w kulturowo ukształtowany sposób, ciało dyscyplinowane ze względu na warunki i wymogi społeczne, ciało, którego walory mają rozstrzygające znaczenie dla tożsamości osobistych czy zawodowego sukcesu człowieka. Owe praktyki nazywania, posługiwania się ciałem, jego dyscyplinowania i oceniania, a w niektórych przypadkach także sankcjonowania względem niego przemocy i opresji mogą stanowić fascynujący przedmiot studiów socjologicznych, czy szerzej: humanistyczno-społecznych.

Idea konferencji „Socjologia ciała i socjologia sportu. Stan badań i wzajemne inspiracje” wyrosła zatem z potrzeby zorganizowania wydarzenia, podczas którego możliwa byłaby eksploracja wspólnych pól teoretycznych i metodologicznych dwóch pokrewnych subdyscyplin socjologicznych. W zamyśle ma to być przedsięwzięcie oferujące płaszczyznę współpracy pomiędzy socjologiami szczegółowymi, stanowiące przykład swoistej interdyscyplinarności w mikro- skali.

Współcześnie, za sprawą rozwoju technologicznego i znakomicie ułatwionego dostępu do efektów pracy naukowej w postaci książek i artykułów, informacyjna rola konferencji naukowych ulega poważnemu ograniczeniu lub wręcz zanikowi. Nie zmniejsza się jednak zapotrzebowanie na wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się i faktyczną debatę naukową: niespieszną, pogłębioną i ufundowaną na szacunku dla odmiennego poglądu, w zgodzie z najlepszymi tradycjami Akademii. Na taką właśnie konferencję mamy przyjemność Państwa zaprosić.


Aktywni uczestnicy konferencji będą prezentować referaty w jednym z trzech rodzajów sesji:

1. Sesja tematyczna z wygłaszanymi referatami – podczas sesji tego rodzaju uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaprezentować około 20 minutowe referaty, przede wszystkim z zakresu kierunków rozwoju socjologii ciała i socjologii sportu, a także teorii i metodologii badań w polu społecznych studiów na sportem i ciałem. Po prezentacji referatów przewidziana jest rozszerzona dyskusja z uczestnikami i uczestniczkami.

2. Warsztatowa sesja case study – jej celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń metodologicznych w odniesieniu do konkretnych projektów badawczych na różnym etapie ich realizacji (spotkania będą obejmować autorskie prezentacje projektów oraz dyskusje nad założeniami teoretycznymi, metodologią badania, doświadczeniami terenowymi, sposobami analizy zgromadzonych danych itd.).

3. Sesja posterowa – w jej ramach możliwe będzie przedstawienie, w bardziej kameralnej formule, wyników własnych badań, założeń projektu badawczego lub zaprezentowanie konkretnego zjawiska czy procesu z obszaru zainteresowań socjologii ciała i socjologii sportu. Wystąpienia konferencyjne w formie posteru zostaną ocenione przez komisję konkursową, która przyzna nagrodę dla autora lub autorki najlepiej prezentacji.

 

Uczestnictwo bierne jest nieodpłatne. Zapraszamy!

 

Rada Naukowa:

dr hab. Ewa Banaszak prof. UWr,
dr Dominika Byczkowska-Owczarek
prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński
dr hab. Honorata Jakubowska, prof. UAM 
prof. dr hab. Kaja Kaźmierska 
dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG
dr Katarzyna Kowal
dr hab. Michał Lenartowicz, prof. AWF 
dr Sylwia Męcfal
dr hab. Tomasz Sahaj
dr Jakub Ryszard Stempień
dr hab. Wojciech Woźniak, prof. UŁ
dr Anna Wójtewicz


Komitet Organizacyjny:

dr Dominika Byczkowska-Owczarek
mgr Piotr Chmielewski
dr Sylwia Męcfal
dr Jakub Ryszard Stempień


Keynote speakers:

Ewa Banaszak – dr hab. prof. UWr, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka i współautorka prac podejmujących zagadnienie cielesności. Badaczka jakościowa, zainteresowana zarówno ciałem i cielesnością, jak i ubiorem codziennym, uczestnictwem w kulturze (Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016) oraz uczeniem się społeczno-emocjonalnym (projekt "Building social and emotional skills to BOOST mental health resilience in children and young people in Europe" - Horyzont 2020). Redaktorka naczelna czasopisma naukowego Fabrica Societatis.

Honorata Jakubowska – socjolożka, profesorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu łącząca w swoich badaniach i prowadzonych zajęciach dydaktycznych tematykę z zakresu socjologii ciała, socjologii sportu i gender studies. Autorka książek „Socjologia ciała” (2009) i „Gra ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie” (2014) oraz współredaktorka książki „Socjologia sportu” (2017). Kierowniczka dwóch grantów OPUS NCN dotyczących sportu, których wyniki zostały opublikowane w książkach „Skill Transmission, Sport and Tacit Knowledge. A Sociological Perspective” (2017) i „Female Fans, Gender Relations and Football Fandom: Challenging the Brotherhood Culture” (2020). Koordynatorka Sieci Badawczej „Społeczeństwo i Sport” Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego i vice-przewodnicząca Sekcji Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w l. 2017-2019. Członkini Komitetu Socjologii PAN oraz Rad Redakcyjnych Communication & Sport, Polish Sociological Review oraz czasopisma Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.

Wojciech Woźniak – dr hab. prof. UŁ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą fińskiego modelu społeczno-gospodarczego, relacji między sportem a polityką, nierówności społecznych oraz dyskursu publicznego (szczególnie zjawiska paniki moralnej). Jest autorem lub współautorem czterech książek, publikował m.in. w Journal of Sport and Social Issues, Sport in Society, Problems of Post-Communism, Contemporary Politics, Social Policy and Administration oraz Communist and Post-Communist Studies. W 2020 roku wydał w wydawnictwie Routledge książkę: Politics, Ideology and Football Fandom: The Transformation of Modern Poland (wspólnie z Radosławem Kossakowskim i Przemysławem Nosalem), a w 2022 w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego: Państwo, które działa. O fińskich politykach publicznych. Jest członkiem Polskiego i Fińskiego Towarzystwa Socjologicznego (Westermarck Society). Obecnie pracuje nad książką o transformacji fińskich polityk publicznych w ostatnich 20 latach.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem w terminie do 30 września 2023 r. Informacja o przyjęciu zgłoszenia i jego zakwalifikowaniu do jednej z wyżej wymienionych trzech sesji zostanie wysłana do 15 października 2023 r.

Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych (150 zl dla osób o statusie studenta lub doktoranta). Obejmuje ona uczestnictwo w obradach konferencji, przerwy kawowe i możliwość zgłoszenia publikacji do wymienionych niżej pism wydawanych przy Uniwersytecie Łódzkim:

 • „Qualitative Sociology Review” (100 pkt. MEiN);
 • „Władza Sądzenia” (40 pkt. MEiN);
 • „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” (70 pkt. MEiN).

Regulamin konferencji znajduje się pod linkiem

Pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować na adres e-mail: byczkowska.owczarek@uni.lodz.pl

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: POW 3/5, 90-255 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 16 listopada 2023 (czwartek) - 17 listopada 2023 (piątek) All day

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB